גינון-חוות הנוי גינון-קישוריות גינון-הדרכה וקורסים כתבות וטיפיםגינון-ספרות מקצועיתמידע כללי
 ינטובה ןגה
 ןוגראה ירבח


ארגון לגננות-ונוף בישראל

אגודה שיתופית חקלאית - 2591

הארגון לגננות ולנוף בישראל הנו גוף ציבורי, המייצג את ענף גננות-הנוי בישראל.
הארגון פועל לקידום הגינון הנוי והנוף בישראל, לשיפור הרמה המקצועית והניהולית של העוסקים בתחום, לקידום המודעות לגינון מקצועי ולייצוג ענף הגינון והעוסקים בו בישראל.
הארגון רואה את מרכז פעילותו בחינוך והכשרה מקצועית בתחום, ופעילות לקידום "סביבה ירוקה" ושימור הנוי והנוף בישראל.

מטרות הארגון:
ייצוג ציבורי של ענף גננות-הנוי בישראל.
קידום וייצוג ציבורי של העוסקים בענף גננות-הנוי בישראל.
שיפור הרמה המקצועית והניהולית של העוסקים בענף.
חינוך לתרבות גננית ופיתוח מודעות ציבורית לגינון מקצועי ואיכותי.
פעילות לשיפור איכות הסביבה והחיים בישראל.

פעילות הארגון:
פעילות בפורומים ציבוריים לשימור ופיתוח הנוי והנוף בישראל.
חינוך והכשרה מקצועית באמצעות ארגון קורסים, ימי-עיון וכנסים מקצועיים.
העברת מידע עדכני וסיוע מקצועי לעוסקים בענף הגינון-נוי ונוף.
הוצאה לאור של המגזין "גן ונוף"-המוביל בתחום הגינון והנוי בישראל.

איגוד קבלני גינון
מיצג-איגוד משתלות יצרניות
איגוד משתלות המכירה
איגוד חברות השקיה
איגוד מתכנני השקיה
איגוד גננים פרטיים
איגוד מנהלי מחלקות ואגפי גנים ונוף ברשויות
איגוד רכזי נוי בקיבוצים
.
ןוניגה תושדח
לקבלת חדשות
לחברי "מועדון הגינון"
בדואר אלקטרוני
המשרהל י/ץחל
.